Mångfald-hur olika får vi vara?

25 januari, 2012by admin
0

Det är onormalt att vara normal – hur många vill du nå?

Mångfald och likabehandling är en överlevnadsfråga.
Bara ca 9% av befolkningen hör till det vi kallar ”normen”, dvs är vita, medelålders, heterosexuella män utan funktionshinder. Så den enkla överlevnadsfrågan är:
hur många vill din organisation sälja till, samverka med och representera?

Vi arbetar utifrån en bred och djup förståelse av olikheter och likabehandling.11357095_m
De som skyddas i vår lagstiftning är bara några av dem:

 • Etnicitet 
 • Tro och religion
 • Ålder
 • Kön/jämställdhet
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet och -uttryck

Mångfaldsintegrering – vår egen modell

Etik i arbetslivet AB har utvecklat en egen modell för integrering av mångfald i organisationen.
Den innehåller bland annat följande:

 • Inspiration och utbildning
 • Utbildning av utbildare
 • Kartläggningar
 • Justering av styrdokument
 • Rekryteringsprocesser
 • Informationsprocesser och verksamhetsutveckling
 • Varumärkesprofilering
 • Hållbar utveckling, CSR och samhällsansvar

Kontakta oss här om du vill få mer information eller höra om andra organisationers lönsamma exempel.