Mångfald-hur olika får vi vara?

25 januari, 2012by admin
0

Det är onormalt att vara normal – hur många vill du nå?

Mångfald och likabehandling är en överlevnadsfråga.
Bara ca 9% av befolkningen hör till det vi kallar ”normen”, dvs är vita, medelålders, heterosexuella män utan funktionshinder. Så den enkla överlevnadsfrågan är:
hur många vill din organisation sälja till, samverka med och representera?

Vi arbetar utifrån en bred och djup förståelse av olikheter och likabehandling.
De som skyddas i vår lagstiftning är bara några av dem:

 • Etnicitet 
 • Tro och religion
 • Ålder
 • Kön/jämställdhet
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet och -uttryck

Mångfaldsintegrering – vår egen modell

Etik i arbetslivet AB har utvecklat en egen modell för integrering av mångfald i organisationen.
Den innehåller bland annat följande:

 • Inspiration och utbildning
 • Utbildning av utbildare
 • Kartläggningar
 • Justering av styrdokument
 • Rekryteringsprocesser
 • Informationsprocesser och verksamhetsutveckling
 • Varumärkesprofilering
 • Hållbar utveckling, CSR och samhällsansvar

Kontakta oss här om du vill få mer information eller höra om andra organisationers lönsamma exempel.

Härskartekniker eller främjartekniker?

- hur du hanterar härskartekniker och vänder läget

Om härskartekniker tycker vi inte. Alls. Ändå använder vi dem alla då och då, oftast omedvetet. I ärlighetens namn är det nog så att vi alla ibland behandlar andra som luft eller gör oss lustiga på någons bekostnad eller uttalar oss kategoriserande eller kränkande. Hur kan det vara så? Antagligen för att härskarteknikerna är en inbiten version av vårt försvar och hör ihop med starka rädslor. Det är sällan elakt menat, men blir lätt till en elak struktur om vi inte väljer en annan väg. Som att analysera vad som sker med lite humor och värme och sedan vända läget. Eller i värsta fall helt enkelt göra motstånd. Vi hjälper gärna dig och din arbetsgrupp att lära sig analysera vad som sker när någon blir kränkt för att kunna stoppa det och vända läget. Kurser om härskartekniker kan ges som en del i längre processer, som interaktiva workshops eller som föredrag.

Berit Åhs var den som först lanserade förhållningssättet och dessa fem härskartekniker.

Hur många av dessa känner du igen?

 • osynliggörande
 • förlöjligande
 • undanhållande av information
 • påförande av skuld och skam
 • dubbelbestraffning

På senare tid har fler tillkommit såsom:

 • objektifiering
 • våld eller hot om våld

Dessutom finns följande tekniker som Elaine Bergqvist föreslår:

 • projicering
 • manipulativa komplimanger
 • stereotypisering
 • ”självförvållad” härskarteknik
 • uteslutningsmetoden
 • hierarkimetoden
 • tidsmetoden