Vision och värdegrund

 Är vi på väg åt samma håll?

En gemensam riktning är avgörande för att något alls ska bli gjort i företaget. Det betyder inte att man måste vara eller tycka lika i alla avseenden. Tvärtom bör ett gediget värdegrundsarbete kombineras med mångfaldsarbete. I vissa fall behöver vi inte ens skapa en gemensam värdegrund. När det finns en tydlig vision som alla delar helhjärtat, när strukturen är tydlig och tilliten självklar behövs sällan en värdegrund i den mening vi vanligen talar om det. I själva verket är nog visionen allra viktigast – och ofta underskattad.

Men självklart behöver vi även tala om värderingar med varandra. I olika sammanhang krävs det också olika grad av samsyn. Utanför det gemensamma kan det även finnas olika grad av accepterade variationer. I någon mån behöver gruppen ”vända näsan åt samma håll” även vad gäller värderingar för att fungera tillsammans. Tydlighet kring den gemensamma inriktningen krävs för att kunna rekrytera rätt och tillvarata kraften i arbetslaget. Allting blir så mycket enklare med en sådan tydlighet. Färre regler behövs, beslutsprocesser blir smidigare, tilliten ökar liksom trivseln och tryggheten. Det leder givetvis också till att effektiviteten och lönsamheten ökar samtidigt som varumärket stärks.
Värderingsarbete är ingen quick-fix och blir egentligen aldrig helt färdigt. Det bästa är att låta processen hållas levande och bli långsiktigt och djupgående.

Vanliga delmoment i ett värdegrundsarbete enligt vår modell är:

  • Nyttan med vision och värdegrund
  • Medvetna val och eget ansvar
  • Konflikthantering vid värderingsskillnader
  • Etiskt ledarskap
  • Etiska dilemman
  • Mångfald och värdegrund
  • Värderingar och varumärke
  • CSR och SR
  • Hållbarhet och resiliens

Vi arbetar oftast skräddarsytt efter dina riktlinjer och vi erbjuder även öppna kurser.
Ladda ner vår Värdegrund folder och läs mer:
Välkommen att kontakta ossför mer information.