Om oss 

Etik i arbetslivet AB är ett väletablerat företag inom organisationsutveckling, ledarskap och hållbarhet.
Jag som driver företaget heter Anna Rosengren och jag har arbetat i över tio år som konsult med särskild inriktning på ledarskap och etik. Under åren har jag arbetat med både stora och små organisationer i näringslivet såväl som med ideella och offentliga organisationer i Sverige och andra länder. Jag har även varit präst i över 20 år, även med inriktning mot arbetslivet. Etik AB samverkar med ett flertal konsulter med olika inriktning som delar samma värderingar. I praktiken är vi alltså många som driver Etik i arbetslivet AB och hjälps åt att finna vår gemensamma bästa lösning.

Vår vision

Vår vision är global, naturlig harmoni bland annat i form av ett samhälls- och arbetsliv där hållbart. holistiskt välstånd är en självklar utgångspunkt.

Vår mission 

Vårt uppdrag i världen är att förnya förståelsen av etik och välstånd.
Vår tolkning av välstånd handlar inte enbart om ekonomi, utan om balans mellan flera dimensioner, såsom ledarskap, hälsa, mångfald och ekologi.
Många upplever nutiden som starkt transformerande på ett sätt som några kallar paradigmskifte. I det skeendet vill vi vara en vägledande fyr för modiga navigatörer. Vi bidrar med stämgafflande etik och holistiskt välstånd för ett nytt paradigm – var du än befinner dig eller utgår från.

Våra samarbeten

Vi samarbetar och samskapar med alla som har bestämt sig för att leva och utvecklas i överensstämmelse med holistiskt välstånd.
För att vårt samarbete med dig och din organisatinon ska bli meningsfullt behöver målsättningen gå betydligt längre och djupare än enbart lönsamhet och effektivitet. Förtroendefull samverkan, värdegrund och hållbar vision behöver vara på plats eller åtminstone en självklar ingrediens i varje process. Först då kan vi starta vårt samarbete som går ut på att integrera och skapa förutsättningar för ett holistiskt, emergent arbetssätt och ett visionärt ledarskap.