Välj en sida

”Vi behöver ny etik i ett nytt paradigm.”

Anna Rosengren

Grundare av Etik i arbetslivet

Glädje.
Öppenhet.
Hållbarhet.