• Vår vision

    Etik i arbetslivet AB har en vision om ett globalt paradigmskifte, där vi alltmer lever inside out, dvs från insidan och ut, men också utifrån värden som på många håll skulle betraktas som ut och in. Vi vill också stärka individers och organisationers möjligheter att i glädje leva enligt sina djupaste värden, sin innersta kärna, sitt nav. Vi samverkar och samskapar med många intressenter som tillsammans på olika sätt bidrar till en bättre värld. All vår verksamhet genomsyras av ett aktivt samhällsansvar, såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt och etiskt. Glädje, öppenhet och hållbarhet är viktiga ledord. Vill du ha tips och idéer, konkreta metoder, inbjudningar och erfarenhetsutbyte? Hör gärna av dig så sänder vi information.
  • My LinkedIn Profile

    To see my LinkedIn profile, click here:

    Milan Petrovic