Select Page
Glädje.
Öppenhet.
Hållbarhet.

“När är etiska och existentiella frågor inte aktuella?”

“… Jag har aldrig mött en människa som verkligen lever sina egna värderingar fullt ut dvs lär som man lever. Det kan vi alla andra göra till viss mån men Anna gör det fullt ut – på riktigt. På så sätt så blir det en helt annan trovärdighet i den input hon ger oss. Hon har en enorm kompetens inom sitt område samtidigt som hon hela tiden återkopplar allt vi gör i vårt värderings-arbete till vår lönsamhet och affärsidé. Hon utmanar oss hela tiden – ja precis hela tiden – att våga ta nya steg framåt, våga tänka nytt…”https://www.kemwellbiopharma.com/

Åsa Holmer

Director Human Resources, Environment, Health and Safety, Communication, Kemwell AB

“… I have found Anna to be a passionate advocate of the principles of collaboration and people centered organizational practices. She is articulate, enthusiastic and has a most generous and caring spirit. She is a large scale thinker committed to helping organizations become both more productive and humane. She deeply cares about people and results.”
https://thehumanelement.bconglobal.com/ https://www.greenzoneculture.com/

Ron Luyet

Sr Global consultant, Author, BC Consultants, Japan, Green zone Culture Group USA

“… Anna har med långsiktighet, mod och visioner drivit den viktiga och komplexa frågan om hur vi kan styra våra samhällen mot hållbart välmående genom att ändra hur vi mäter utveckling. Med inspiration från och kontakter med Bhutan, som är ledande i utvecklingen av alternativa välfärdsmått, har hon satt frågan på dagordningen ända upp på regeringsnivå. Anna har en stor förmåga tt samla och skapa dialoger mellan människor från olika sektorer och hennes positiva och konstruktiva sätt att verka för alternativ till en förlegad ekonomisk modell har varit mycket inspirerande för mig…” https://endecocide.se/

Pella Thiel

Sustainability Expert, End Ecocide Sweden, UN Harmony with Nature

Kontakta Etik AB

Anna Maniez (tidigare Rosengren)

Mail: anna (at) etikiarbetslivet.se
Tel: 0708-120260